©2019 Vossevangen Bil

Team Vossevangen Bil

Ole Morten Stokka

Mekanikar

Marijan

Mekanikar

Cato Kristoffersen

Sal

Thomas Werner Mathisen

Kundemottakar

Kenneth Løkaas

Leiar servicemarknad

Liv Bekkenes

Dagleg leiar